Header

Welkom Bullet

                                                                                                       

WELKOM
Welkom op de site van CTMV.

CTMV
Coaching Training Met Visie, is het trainingsbureau van Yvonne van der Caay. CTMV werkt zelfstandig en is onderdeel van een netwerkorganisatie. De verbonden bureaus opereren vanuit eenzelfde visie en werken met senior trainers, adviseurs en trainingsacteurs.
Yvonne van der Caay is directeur/eigenaar van CTMV.

PROFIEL
Yvonne is een All-round trainer en coach bij wie professionaliteit samen gaat met humor, verdieping, analyse en plezier. Met een grote interesse in mensen en processen weet ze mensen in beweging te krijgen. Ze werkt vanuit contact en kan confronteren met compassie. Er wordt met heldere en eerlijke feedback gewerkt. Vaak hoort zij terug dat de veiligheid die in haar trainingen, teambegeleiding en coaching aanwezig is mede bijdraagt aan vaak onverwachte leerervaringen. Ervaringen die regelmatig dieper, meer confronterend en concreter zijn dan vooraf werd verwacht. Mensen ervaren  de ruimte en mogelijkheden om te groeien in hun vak en in de samenwerking als team. De link naar de praktijk is van groot belang. Het gaat erom de opgedane kennis, inzichten en getrainde vaardigheden  toe te passen en uit te proberen in  de praktijk. Om vervolgens vanuit de reflectie daarop door te gaan met  het praktiseren daarvan. Er is geen 'arrivé' op individueel of op organisatie niveau. Er is altijd verandering. Voor wie wil is leren een doorgaand proces waar op gezette tijden ondersteuning met kennis en training een flinke steun in de rug kan zijn.Vanuit deze visie werkt Yvonne bij training, coaching en bij de teamcoaching en begeleiding.

PRODUCTEN
CTMV werkt voor een divers aantal opdrachtgevers in het bedrijfsleven, overheid, onderwijs. Onder het hoofdstuk producten krijgt u een overzicht van mogelijke trainingen en producten van CTMV.

NETWERKORGANISATIE

CTMV werkt als zelfstandig bureau binnen een netwerk organisatie met senior professionals. Dat betekent dat voor zowel grote als hele grote trajecten we met elkaar voldoende gekwalificeerde professionals tot onze beschikking hebben. In alle gevallen staat CTMV voor het leveren van een top kwaliteit en begeleidng.

SPECIALISATIES

Voor zowel de trainers als voor de senior training acteurs/ co trainers  geldt dat we allen beschikken over een HBO Theateropleiding  en achtergrond. Daarna heeft een ieder eigen vervolgopleidingen genoten. Deze varieren van post HBO trainer opleider, Economie, Psychologie, NLP: Neurolingguïstisch Programmeren, Visions; Visionair faciliteren van veranderingen binnen mens en organisatie.

Specialisaties van ons zijn Voice Dialogue, Familie- en Individueleopstellingen, R.E.T., E.F.T., Kernkwadrant, Zang, Spel  en Beweging, Persoonlijke presentatie, Forum en Interactief theater, Transformatiespel.

NIEUWS:

CTMV heeft de afgelopen twee en half  jaar, voor de Gemeente Amersfoort,  succesvol gewerkt aan het trainings traject MEZZES met in de laatste zes maanden INTERMEZZES als vervolg.

"Het nieuwe minimabeleid en het werken vanuit de maatwerkgedachte en eigen kracht van de klant, stelt ook andere eisen aan medewerkers in de uitvoering. In plaats van regelgericht, voldoet iemand aan de voorwaarden voor een minimaregeling, staat nu de klant en zijn specifieke situatie centraal. Dat vraagt om een ander gesprek met de klant, een andere uitvraag en daarmee andere gesprekstechnieken. De gemeente Amersfoort wil medewerkers ondersteunen met een training waarbij aandacht is voor gesprekstechnieken en waarbij tegelijkertijd de verandering in het denken aandacht krijgt. De gemeente vindt het belangrijk dat er van oplossingsgericht meer coaching gericht gewerkt wordt."

Eigen kracht, grip op eigen leven, zelfredzaamheid, zelfsturing, eigen verantwoordelijkheid, kanteling, participatie, empowerment, het zijn abstracte begrippen waarmee er aangegeven wordt dat de burger zoveel mogelijk zijn eigen problemen moet oplossen.
Vragen vanuit de professional, die naar aanleiding van deze ontwikkelingen  gesteld zijn:


- Maar hoe geef je als uitvoerder daar in de praktijk nu handen en voeten aan?
- Wat verstaan we onder ‘eigen kracht’?
- Hoe kunnen we onderzoeken tijdens het gesprek met de klant hoe het bij de betreffende klant “werkt” of “zit”. Met als doel het best mogelijke resultaat te bereiken binnen wat mogelijk en wat wenselijk is.
- Hoe herkennen we die burger die niet goed in staat is om geheel zelfstandig de regie te voeren over eigen leven? Hoe ga je daar dan mee om?

Bovenstaande vragen waren een goede inleiding en samenvatting van de vragen die ten grondslag lagen aan Mezzes, de 5 dagdelen training die Yvonne van der Caay van trainingsbureau CTMV verzorgd heeft  voor de gemeente Amersfoort. Met haar team heeft Yvonne ruim 120 medewerkers intensief getraind en begeleid.

De naam Mezzes is een samenstelling van actuele trainingsonderwerpen verbonden aan de maatschappelijke veranderingen die momenteel spelen.
Motiverende gesprekstechniek
Eigen Kracht
Zelfredzaamheid
Zelfverantwoordelijkheid
Empowerment
Stimulerende gesprekstechnieken
 

Bij INTERMEZZES, de trainingen die het  vervolg van MEZZES zijn en van  juni 2015 tot maart 2016 lopen, zijn ook de wijkteams betrokken. Tijdens een serie bijeenkomsten hebben de klant managers, traject begeleiders en de Wijkteams met elkaar gesproken. Met het  doel kennis te maken, te reflecteren op de samenwerking om van daaruit elkaar feedback te geven. De  wensen voor de samenwerking zijn daarbij in kaart gebracht.  Dit tot tevredenheid en inspiratie van alle partners.

            

                               

 

 

 

 

 

 

Footer message