Trainingen

Eigen kracht en zelfredzaamheid
Communicatie en gesprekstechnieken
Regie in advies
De coachende adviseur
Persoonlijke presentatie
Storytelling
Samenwerken en presentatie
Omgaan met verzuim
Feedback en kernkwadrant
Beïnvloedingsvaardigheden
Training agressiebeheersteams
Training collegiale opvang en nazorg
Omgaan met agressief en emotioneel gedrag
Leiderschap en Roos van Leary